zpět na seznam

Barney Ellaga

Narozen: ca 1939

Oblast: Minyerri, Alawa, Northern Territory

Jazyková skupina: Alawa

 

Barneyho matka byla mluvčí lidu Ngalakan z oblasti nazývané Arnhem Land a jeho otec patřil k lidu Alawa. Barney pochází z území Mamballi na jih od Roper River Regionu, žije v Hodgson Downs - Minyerri poblíž Ngukurru.

Podobně jako ostatní umělci z této oblasti, Barney ve svých obrazech zachycuje zemi, kterou po matce zdědil. Jedná se o oblast podél Cox River, která je plná jezírek a potoků.

Jedním z jeho hlavníc motivů je také tzv. sugarbag - místní stěhovavá včela. Právě specifické vyobrazení sugarbegu charakterizuje Barneyho osobitý styl.

 

 

Díla autora v nabídce

Alawa Country Mamballi Country Sugar Bag Country Sugar Bag Country Dreaming