Vítejte v naší galerii:-)

Budete-li mít zájem o jakýkoli obraz z naší nabídky, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle:

(00.420) 720.141.540 nebo e-mailu: info@pondofview.eu

 

Galerie Pond of view si dovoluje Vám představit současné umění australských domorodců (Aboriginců). V naší nabídce najdete jak obrazy, dnes již světově uznávaných umělců, kteří jsou řazeni mezi tzv. Australské mistry, tak i dalších umělců, včetně začínajících talentů, jež na své objevení teprve čekají. Všechna námi nabízená díla získáváme buď od samotných autorů nebo z galerií provozovaných přímo aboriginskými komunitami a galerií, jimž autoři svá díla přímo dodávají.

Přestože tradice umělecké tvořivosti původních obyvatel Austrálie je dlouhá minimálně neuvěřitelných 50 tisíc let, byla až donedávna laikům i historikům zcela neznámá. Zhruba před 30 lety došlo v rámci vývoje australské společnosti k hnutím, která předznamenala její představení širší veřejnosti a umožnila její další rozvoj. Díky použití nových materiálů (zejména akrylových barev) se obrazy malované aboriginci postupně dostávají do obecného povědomí a až nyní začínají být náležitě oceňovány.

Umění australských domorodců se během posledního desetiletí stalo velmi uznávanou investiční komoditou, o čemž jistě svědčí i aukce zaměřené čistě na aboriginské umění pořádané pravidelně dvakrát ročně věhlasnými aukčními domy Christies, Sothebys a Lawson & Menzies.

Umění tvořené australskými domorodci se zcela vymyká zavedené kategorizaci co se jednotlivých vývojových epoch, uměleckých stylů, škol, vlivů a moderních trendů týče. I proto jej lze jen těžko popsat soudobými uměleckými termíny, či jej nějakým způsobem zařadit. V každém případě jde o díla výjimečné působivosti a kvality, která do světa současného umění přinášejí zcela originální a nové pohledy a zároveň představují pokračování a rozvíjení tisícileté tradice ceremoniální malby. Originální umělecké hnutí domorodých australanů (zejména proslavené obrazy z teček, tzv. dot painting) lze zcela jistě nazvat poslední vlnou moderního umění 20. století.

Více slov určitě není třeba. Tak jako všude jinde na světě, i v Austrálii platí, že umění mluví samo za sebe a jediný způsob, jak mu porozumět je, nechat ho promluvit a vnímat ho svým srdcem.

Nezbývá než ještě jednou Vás pozvat k návštěvě naší galerie a doufat, že si obrazy ze země protinožců zamilujete stejně tak jako my.

Ondřej Martina